Bruine kikker

Bruine-kikkerDe bruine kikker is een kikker uit de familie echte kikkers. De bruine kikker is een van de bekendste soorten kikkers en komt in grote delen van Europa voor. Het is zijn ook een van de voornaamste kikkersoorten, ook in Nederland en België. Andere namen in het Nederlands zijn brune puut in het Zeeuws en broene kwekker in het Limburgs.

Verspreiding van de bruine kikker

De bruine kikker is een van de grootst verspreide soorten in Europa. De kikker is er alleen niet in Portugal en komt slechts in een klein deel van het land voor in Spanje, Italië en Griekenland. De soort komt voor in grote delen van de landen Belarus, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Estland, Hongarije, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, de soort is daarna ook uitgezet in Japan. In Scandinavië komt de kikker voor tot boven de poolcirkel. Hierdoor is hij in Europa de meest noordelijkste voorkomende amfibie.

De leefomgeving van de bruine kikker

De bruine kikker komt in zeer vele biomen voor, zoals bossen, heidevelden, graslanden, bouwval terreintjes, en duinen. De enige voorwaarde die er aan moet voldoend dat de bruine kikker er ijn leefomgeving van maakt is de aanwezigheid van begroeiing en een strooisel laag of andere vochtige plekjes waar hij overdag kan schuilen. In heel open gebieden als landschappen of zeer droge gebieden komt de soort niet voor. De bruine kikker is slechts tijdens de voortplanting en de overwintering aan water verbonden en leeft buiten de wintermaanden en het vroege voorjaar op het land. In vergelijking met de Zuid Europese familieleden heeft de bruine kikker liever een wat koelere, vochtige gebieden, in bergbeken is het een van de bekendste soorten. De kikker komt voor in laaglanden op zeeniveau tot berggebieden, in de Pyreneeën komt de soort voor tot bijna 2700 meter boven  het zeeniveau. In zure, voedselarme gebieden vinden we vaker de heikikker. In Nederland en België worden verschillende klimaten gebruikt als voortplantingswater; van sloten en kleine poelen tot rietgordels van grotere visrijke wateren. Ook minder natuurlijke wateren als stads- en tuinvijvers worden vaak zulke kikkers gevonden. Het landmileu bestaat vaak uit naastgelegen houtwallen, bossen en andere begroeide delen met een strooisel laag die als schuilplaats wordt gebruikt voor de kikker.